Kontakt

obchodné meno HealthWork, s.r.o.
sídlo Sládkovičova 16, 902 01, Pezinok
IČO 46 510 206
DIČ 2023414415
oprávnenie Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL/1493/2012-Oj,
ktorým sa vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
vedúci tímu MUDr. Eduard HREŽO
všeobecný lekár pre dospelých, lekár s atestáciou služby zdravia pri práci
kontakt office@healthwork.sk
lekar@healthwork.sk