Zdravie vašich zamestnancov?
S tým Vám predsa pomôžeme!

Zamestnávatelia, ktorých prioritou je ochrana zdravia ich zamestnancov, využívajú odborné služby zdravotníckych pracovníkov v tímoch Pracovnej zdravotnej služby.

HealthWork, s.r.o.

0903 450 775 0905 101 500

Pracovná zdravotná služba

Vaše pracovné podmienky a zdravie zamestnancov sú pre nás prioritou

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá prostredníctvom tímu zdravotníckych pracovníkov vykonáva zdravotný dohľad a svojou činnosťou sa významnou mierou podieľa na systéme primárnej prevencie poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov má z dlhodobého hľadiska pre zamestnávateľa jednoznačný ekonomický prínos. Zlepšenie pracovných podmienok podporuje zdravotný potenciál zamestnancov.

Naopak, dlhodobé nevhodné pracovné podmienky sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov a následne ekonomickými stratami. Tam, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť zdraviu zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou a choroby z povolania. Náklady na zdravotný dohľad majú pre zamestnávateľa návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie jeho zamestnancov, a tým aj v produktivite ich práce.